Osobní stránky Jiřiny Chybíkové pro regeneraci a relaxaci těla a duše.

 


 

Vaše potrava by měla léčit a vaším lékem by měla být potrava.

                                                                    Paracelsus

My všichni jsme bohové v procesu "sebe utváření", ale tato božská

seberealizace záleží jen na nás a je tedy "naší" zodpovědností.

                                                                   Dr. Jonn Mumford


 

RegeRelax - regenerace a relaxace jak těla tak duše neboť: ,,Ve zdravém těle je zdravý duch."

 

 

 

 

 

Naše tělo pro svou práci potřebuje odpovídající potravu a tekutiny /výživa/, nedílnou součástí je i odpovídající pohybová aktivita a bez řádného odpočinku /relaxace/ se také neobejde.

Když toto má, funguje bez potíží známých jako plynatost, únava, bolesti všeho druhu, různých nachlazení, alergií a dalších nemocí a neduhů. Ovšem většina z nás si tyto potíže přisoudila jako "normální" s výmluvou: Vždyť to trápí přece všechny, nebo ne?

Svého těla si většinou všimneme, až je nám doopravdy ouvej a jsme natolik jeho nefunkčností omezeni, že se změní celý náš život. Přitom naše tělo nám už dávno vysílalo signály, že není vše jak má. Postupně jsme přijali jistá omezení a řešili je různými léky proti bolesti, případně jinak. Vždyť stárneme a tak se nic moc neděje, k tomu to patří.

Naše tělo je úžasně adaptabilní a inteligentní. Je to nejdůmyslnější chemická továrna na světě a navíc automatická. Spoustu nerovnováhy dokáže napravit samo, za pomoci endokrinního systému.

Jednoduše nahradí funkci jednoho systému druhým a "jede se dál". Ovšem nic není nevyčerpatelné a tak systém jednoho dne zkolabuje. Už nemá další rezervy.


 

To jediné, bez čeho se doopravdy na tomto světě neobejdeme je právě naše tělo. A jenom my mu můžeme dát vše, co potřebuje, aby fungovalo správně a bez potíží. Pokud jej dobře známe a respektujeme jeho potřeby a specifika, pak jsme vitální a bez problémů.

!!! Naše tělo se nás snaží udržet naživu za každou cenu a je mu jedno, jak moc při tom trpíme!!!

K tomu, aby se tak nestalo nám má sloužit náš rozum /mentální složka/ a naše spojení s podvědomým /duchovní složka/.

Nemusíte být viditelně prostorově výraznější a přesto můžete mít málo svalové nebo kosterní hmoty, či nadbytečný tuk ohrožující zdraví.


 

 

 

 

 

Péče o mentální a duchovní stránku

Je zapotřebí věnovat se také mentálním funkcím /naše emotivní záležitosti/ a také duchovní stránce.

Naše tělo není jen to co vidíme a můžeme si osahat, ale jsme tvořeni i energiemi. Tyto nás obklopují - aura a v místech zvaných čakry také prostupují energetickými víry naše fyzické tělo, jsou spojnicí fyzického, mentálního a duchovního těla..

Harmonizace čaker: vhodnou stimulací čaker dochází k celkovému ozdravnému působení na náš organismus. Otevře vstupní brány, kterými do organismu vstupují životodárné energie působící na všech úrovních ozdravující silou. 


Colorterapie má silný ozdravný a stimulační a účinek na celkový stav našeho organismu. Působení světla a barevného světla je jemný, ale velmi účinný terapeutický nástroj, který byl prozkoumán a uznán i vědecky. Uzdravuje všechny úrovně těla. Vyvolává pozitivní změny mozkových vln čímž dochází k vnitřnímu klidu a uvolnění. Účinně pomáhá při mnohých zdravotních potížích. Při terapii se posilují ochranné mozkové a tělesné funkce celého organismu.

 

 

Regresní psychoterapie dává možnost spojení s naším podvědomým a tím odkrývá hluboko pohřbené zážitky a jejich odhalením a pochopením opravdového stavu dané situace tak dochází k odstranění problémů - týká se i obezity, vztahových problémů, fobií, fyzických, mentálních i psychických bolestí. Neprovádí se v hypnóze, ale v alfa stavu.


 

 

InBody 230 (prodám)