Bachova květová terapie

 

Tato terapie se zabývá odstraňováním negativních duševních stavů člověka. Tyto nás upozorňují na disharmonii v našem životě a mohou vést posléze i k tělesnému onemocnění. Jsou ale také vhodné pro doplnění léčby fyzických symptomů.

Dr. Edward Bach se narodil v Anglii r. 1886. Vystudoval lékařskou univerzitu v Camridgi. Pracoval v několika Londýnských nemocnicích, kde také měl zavedenou úspěšnou praxi praktického lékaře.

Léčil také vojáky raněné ve válce a zde zkoumal bakterie v těle člověka (je objevitelem sedmi Bachových nosod, které jsou součástí mezinárodního pokladu léčiv). Zabýval se také psychiatrií a na základě studia starých spisů Hyppokrata, Paracelsa a prvního homeopata Hahnemanna poznal úzkou spojitost mezi tělesným a duchovním životem člověka a jeho zdravotním stavem.

Začal hledat lék, který by byl schopen nastolit v člověku harmonii.

Vyvinul systém 38 esencí - výtažků z tzv. vyšších rostlin, které působí na emoční systém člověka.

Dr. Bach zemřel v r. 1936, 10 let poté, co mu lékaři dávali půl roku života pro onemocnění rakovinou sleziny.

V Anglii dodnes pracuje Bachovo centrum, které esence vyrábí a udržuje odkaz tohoto lékaře.

Bachovy esence jsou výtažky 38 různých druhů rostli a jejich částí.

Užívání Bachových esencí blahodárně působí na harmonizaci našich emocí tak, že působí na energetické pole celého našeho těla. Bohužel v dnešní době nemáme dostatek klidu ani času na zkoumání svého nitra, proto jej většinou zaznamenáme, až se děje něco nepříznivého.

Pokud se na nemoc nebudeme dívat jako na nepřítele, ale přijmeme ji s pokorou jako možnost změny svých postojů k svému životu, mohou nám Bachovy květy velmi pomoci.

Dr. E. Bach rozdělil 38 esencí do 7 hlavních skupin:

  •  1. pro zvládání strachů a úzkostí
  •  2. když máme pocity nejistot
  •  3. při pocitu těžkosti zvládání životních situací
  •  4. když trpíme pocity osamění
  •  5. při snadné ovlivnitelnosti okolím
  •  6. když nemůžeme najít odvahu k různým životním krokům
  •  7. když trpíme přehnanými obavami o své blízké

 39. esence je složena přesně pro zvládnutí silně emočních stavů, šoků - krizová esence

Esence se doporučují na základě pohovoru, dotazníku, případně intuitivní metodou.