Regresní terapie

 

Jedná se o terapii vyvolání vzpomínek na minulé události s cílem pochopení situace a odstranění traumatu vzniklého při fyzické nebo psychické bolesti:

- úraz, operace, rozvod, úmrtí blízké osoby,

vztahové problémy, strachy, úzkosti, fóbie apod.

Toto trauma může vyvolávat nevysvětlitelné stavy strachů, úzkostí nebo chování v zásadě si podobných situacích, které silně narušují náš momentální život.

Hlubší podstatou terapie je uvědomění si svého pravého já, své pravé podstaty a tím překonání různých fóbií, strachů, bolestí ať se týkají vlastní osoby nebo pocitů plynoucích z blízkého okolí člověka.

Naše podstata je tvořena tak, aby jsme při velké bolesti psychické, či fyzické pro její překonání soustředili smysly jen jedním směrem a ztrácíme tak kontakt s odpovídajícími skutečnostmi v době úrazu /bolesti/. Ovšem toto nám později může způsobovat nevysvětlitelné problémy a my si potřebujeme doplnit celkový obraz dané situace a spojit se se svým podvědomým. K tomu nám slouží regresní psychoterapie.

Při této terapii se nepoužívá hypnóza.

Člověk je uveden do stavu, který je podobný snění ve spánku a nazývá se stavem alfa.

V tomto stavu člověk plně vnímá vše co se okolo něj děje, ale je zároveň schopen navázat spojení se svým nitrem /svým vyšším JÁ, andělem strážným, vesmírnou moudrostí/, přesně tak jako ve spánku v době snu.

Cílem terapie je vyvolání nevědomé vzpomínky uložené hluboko v podvědomí, na události které nám způsobily velkou bolest. Tyto hluboko v nevědomí uložené vzpomínky mohou v různých situacích vyvstávat do vědomí a způsobovat nám opět nepříjemné, postupně se třeba i stupňující pocity, bolesti apod. Tímto nám negativně zasahují do života a znepříjemňují ho.

Tím že danou událost nyní projdeme znovu s pomocí nadhledu, dojdeme plného pochopení dané situace a tím odstranění problémů s tímto spojených.

Nastupuje zde plné uvědomění si celé situace se všemi okolnostmi a účastníky a tím i možnosti vyhnout se nesprávnému pochopení vlivem nedostatečných a zkresleně uložených informací způsobeného vlivem momentálně prožívaného traumatu, který nám v daný okamžik tzv. zatemňuje mysl, aby nás ochránil před nebývalou bolestí, tím chrání naše zdraví i náš život.

Nedílnou součástí odstranění problému je rozšíření vědomí a tím celkové zlepšení kvality života.